Program XXIV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Fawley Court, Henley-on-Thames, 
13 - 15 IX 2002

.
Czwartek, 12 IX
Przyjazd do Fawley Court - recepcja w Domu Pielgrzyma
20.30  Spotkanie towarzyskie przy lampce wina w Hallu Marmurowym
.
Piątek, 13 IX
Biblioteka Kolumnowa
9.30 - 12.45  I część sesji zamkniętej:
 • Powitanie 
 • Wspomnienie ś.p. Henryka Lipińskiego
 • Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji
 • Przyjęcie sprawozdania skarbnika 
 • Krótkie sprawozdania poszczególnych instytucji
 • Dyskusja na temat przyszłej współpracy 
13.00 - 14.00  Przerwa obiadowa
14.00 - 18.00  Sesja otwarta:
 • Powitanie uczestników sesji otwartej
 • Dr Anna Krochmal, Problemy komputeryzacji archiwów polonijnych i krajowych - podobieństwa i specyfika 
 • Ewa Lipniacka, Problemy komputeryzacji bibliotek
 • Mgr Krzysztof Bożejewicz, Wady i zalety skanowania oraz zapisu na dyskach kompaktowych dokumentów z SPP w Londynie
16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
 • Dr hab. Zdzisław Pietrzyk, Kwaśny papier. Zagrożenia zbiorów bibliotecznych i archiwalnych
 • Hanna Łonicka, Potrzeby w zakresie przechowywania zbiorów na podłożu papierowym i ich konserwacja na przykładzie Biblioteki Polskiej w Paryżu.
19.30  Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie dr Tomasz Trafas
zaprasza uczestników sesji na uroczystą kolację do Sali Purpurowej
.
Sobota, 14 IX
Sala Niebieska w Domu Pielgrzyma
9.30 - 12.00 Warsztaty konserwatorskie:
 • Mgr Janina Wielowiejska, Czynniki wpływające na degradację archiwaliów i zbiorów bibliotecznych na podstawie profilaktyki konserwatorskiej
 • Katarzyna Kolendarska, Konserwacja tkanin - profilaktyka
 • Prezentacje programów:
 • Mgr Maria Wrede - Katalog Biblioteczny MAK 
 • Mgr Krzysztof Bożejewicz - Skanowanie i zapis na dyskach kompaktowych
12.00 - 12.45 II część sesji zamkniętej:
 • Wnioski
13.00 - 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 - 18.30 Publiczna sesja naukowa:
 • Aleksander J. Szkuta, O początkach szkolnictwa średniego i powszechnego w Wielkiej Brytani w latach 1940-1941
 • Anna Buchmann, Archiwum prof. Krystyny Marek w Muzeum Polskim w Rapperswilu
 • Dr Oskar Czarnik, "Pisz do mnie na Berdyczów" - z problemów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie
 • Stefan Władysiuk, Przewodnik "Polskie groby na cmentarzu w St. Sauveur"

 •  
16.00 - 16.30 Przerwa na kawę
 • Dr Artur Badach, Orzeł i trzy korony - polonica szwedzkie. Najnowsze publikacje i wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie
 • Prof. dr hab. Mieczysław Paszkiewicz, Ryciny Stefano della Bella o tematyce polskiej w zbiorach Muzeum Księży Marianów w Fawley Court
 • Mgr Danuta Szewczyk-Prokurat, Zbiory historyczno-artystyczne Muzeum im. Ks. J. Jarzębowskiego w Fawley Court wg najnowszego stanu badań
 • Ks. Robert Danieluk, Teologiczny wymiar troski o zbiory dziedzictwa kulturalnego
.
Niedziela, 15 IX
10.00  Zwiedzanie Muzeum Księży Marianów w Fawley Court
12.00  Msza Święta w kościele św. Anny
14.00 - 17.00  Ks. Wojciech Jasiński zaprasza uczestników sesji do zwiedzenia Stonor Park

Powrót na poprzednią stronę