...
STAŁA KONFERENCJA (MABPZ)

Serwis przygotowany przez Bibliotekę Polską w Montrealu

 
Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich
na Zachodzie
stawia sobie za cel umacnianie
współpracy między instytucjami członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc w zbieraniu
poloników, wspólną akcję
informacyjną i wzajemne przedstawienie dorobku
instytucji członkowskich
  .
Działalność MABPZ obejmuje m.in. organizowanie Sesji
Plenarnych, wspólnych ekspozycji, wymianę wystaw,
publikację biuletynów,
materiałów naukowych,
wydawnictw informacyjnych,
sympozjów i konferencji
 

XXVI Doroczna Sesja Stałej Konferencji
Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie
w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, 9-12 września 2004
_________________________________________________________

Program ramowy sesji
 

Czwartek, 9.09.2004 
Spotkanie powitalne
 
godz. 18:00-20:00 - spotkanie towarzyskie przy lampce wina członków i zaproszonych gości Stałej Konferencji w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie

Piątek, 10.09.2004 
Obrady zamknięte
 
godz. 9:00 - obrady zamknięte instytucji członkowskich Stałej Konferencji w Sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellonskiej
godz. 12:00 - przerwa obiadowa
godz. 14:00 - obrady zamknięte instytucji członkowskich Stałej Konferencji w Sali konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej
godz. 17:00 - wystawa zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz zwiedzanie biblioteki
godz. 19:00 - kolacja 

Sobota, 11.09.2004 
Sesja naukowa
 
godz. 9:00 - publiczna sesja naukowa - powitanie uczestników
godz. 9:20 - Sław Milewski - 25 lat Stałej Konferencji - refleksje kronikarza
godz. 9:40 - prof. dr hab. Daria Nałęcz - Rada Dziedzictwa Archiwalnego i jej rola we wspomaganiu archiwów poza granicami.
godz.10:00 - Piotr Zaleski - "Nowa" Biblioteka w Paryżu
godz.10:20 - prof. dr hab. Maria Kocojowa - Więzi bibliotek i archiwów emigracyjnych z edukacją z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w kraju
godz.10:40 - dr Marian Butkiewicz - Udział Polonii w powiększaniu księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
godz.11:00 - dr Michał Jagiełło - Biblioteka Narodowa, czyli obraz otwartej
polskości
godz.11:20 - dr Mirosław Adam Supruniuk - Galeria Sztuki Polskiej na Obczyźnie przy Uniwersytecie M.Kopernika - warsztat do badań dla historyków sztuki polskiej XX wieku
godz.11:40 - dr Teofil Lachowicz - Muzeum i archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Materialne podstawy egzystencji i współpraca z krajem
godz.12:00 - prof. dr Hanna M. Pappius - Biblioteka Polska w Montrealu - 60 lat w służbie kultury polskiej w Kanadzie
godz.12:20 - Teresa Romer/ Katarzyna Szrodt - Archiwum Tadeusza Romera w Kanadzie
godz.13:00 - przerwa obiadowa
godz.14:00 - Witold Zahorski - Charakterystyka księgozbioru Biblioteki Polskiej w Paryżu
godz.14:20 - Jan Englert - komunikat "Przyjmij ją wdzięcznym sercem"
godz.14:40 - Maria hr. Rey - Zbiory w Zamku Montresor
godz.15:00 - Jan Lorys - Dźwiękowe zbiory Muzeum Polskiego w Ameryce
godz.15:20 - Anna Buchman - Archiwum Holzapfla
godz.15:40 - Jadwiga Szmidt, Ewa Lipniacka, Grzegorz Pisarski - Biblioteka Polska POSK - struktury organizacyjne i współpraca z krajem.
godz.16:00 - Aleksander J. Szkuta - Gazetki scienne w zbiorach Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen Sikorskiego w Londynie
godz.16:20 - dr Krzysztof Stoliński - Akcja "N" - jeden fragment
godz.16:40 - Podsumowanie publicznej sesji naukowej
godz.17:30 - Kolacja
godz. 19:30-21:30 - Nocne zwiedzanie Wawelu oraz koncert muzyki dawnej

Niedziela, 12.09.2004 
Wycieczki fakultatywne
 
godz.10:00 - wspólna msza św. w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu
godz.12:00 - Zwiedzanie wystawy "Skarby Biblioteki Polskiej w Paryżu" w Muzeum Narodowym
godz.15:00 - Spotkanie fakultatywne

 


Z działalności MABPZ
.

XXVI Sesja SK MABPZ - Kraków, Polska; 9-12. 09. 2004
XXV Sesja SK MABPZ - Rapperswil, Szwajcaria; 11-14. 09. 2003 | PROGRAM
XXIV Sesja SK MABPZ - Fawley Court, Henley-on-Thames; 12-15. 09. 2002
XXIII Sesja SK MABPZ - Solura, Szwajcaria 2001
XXI Sesja SK MABPZ - Ośrodek Dok. Pontyfikatu Jana Pawła II, Rzym 1999
XIX Sesja SK MABPZ na zamku Montrésor we Francji - 1997
Sesje SK MABPZ  1979 - 2003


Last updated: 17 Oct 04 Serwis przygotowany przez Bibliotekę Polską w Montrealu, Kanada
Vancouver, Kanada Designed and maintained by A. Leszczewicz