Société Historique et Littéraire Polonaise - Bibliotheque Polonaise de Paris
(reconnue d'utilité publique par décret du 10 juin 1866)
Towarzystwo Historyczno-Literackie / Biblioteka Polska w Paryżu
(użyteczności publicznej -  ustawa z dnia 10 czerwca 1866)
6,  Quai d'Orléans - 75004 PARIS  -  Tél.  01 55 42 83 83 -  Fax:  01 46 33 36 31
e-mail: w.zahorski@bplp.fr
 
Sprawozdanie z konferencji.
 
Program ramowy
 

Czwartek 15 września 2005

.
Godz. 18.00  Przywitanie gości i zwiedzanie Biblioteki Polskiej przy lampce wina
.
Piątek 16 września 2005 - SESJA ZAMKNIĘTA
.
09.30-10.00 Rejestracja Delegatów
.
10.00-12.30 Otwarcie Stałej Konferencji
Sprawozdania, propozycje instytucji członkowskich
Dyskusja
.
12.30-14.30 . Obiad dla delegatów Sesji zamkniętej na zaproszenie Prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu
.
14.30-17.00 Dalszy ciąg sprawozdań i dyskusja
Podsumowanie i ustalenia Stałej Konferencji na rok 2006 (Budapeszt)
.
17.00 Koniec obrad. Kolacja we własnym zakresie

.

Sobota 17 września 2005 - SESJA OTWARTA
.
9.30-10.00 . Rejestracja Delegatów
.
10.00-10.10 Wprowadzenie : C. Pierre ZALESKI
.
10.10-10.30 Janusz MORKOWSKI (Muzeum Polskie w Rapperswilu) : O współpracy Muzeum Polskiego w Rapperswilu z instytucjami krajowymi. Doświadczenia i wyniki
.
10.30-10.50 Prof. Andrzej BIAŁAS (Polska Akademia Umiejętności), Prof. Jerzy WYROZUMSKI (Polska Akademia Umiejętności) i Prof. C. Pierre ZALESKI (Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu) : Współpraca między Biblioteką Polską w Paryżu i Polską Akademią Umiejętności
.
10.50-11.10 Prof. dr hab. Andrzej ROTTERMUND (Zamek Królewski w Warszawie): Koncepcja i tworzenie nowej ekspozycji w Muzeum Polskim w Rapperswilu w latach 1988-91
.
11.10-11.30 Przerwa na kawę
.
11.30-11.50 Dr Andrzej BIERNAT (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie) : Współpraca archiwów polskich z muzeami, bibliotekami i archiwami polskimi na Zachodzie. Co zrobiono, co zrobić można
.
11.50-12.10 Prof. C. Pierre ZALESKI, dr Witold ZAHORSKI, dr Anna CZARNOCKA i Ewa RUTKOWSKA (Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu) : Wystawa Skarbów Biblioteki Polskiej w Paryżu w Warszawie i Krakowie zorganizowana przy współudziale Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Warszawskiej Fundacji Kultury
.
12.10-13.10 Dyskusja nad rannymi referatami
.
13.10-14.30 Bufet
.
14.30-14.50 Ewa LIPNIACKA (Biblioteka Polska POSK w Londynie) : Współpraca Biblioteki Polskiej POSK w Londynie z instytucjami w Polsce
.
14.50-15.10 Prof. Hanna M. PAPPIUS (Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz w Montrealu) : Współpraca Biblioteki Polskiej w Montrealu z Krajem
.
15.10-15.30 Małgorzata KOT (Muzeum Polskie w Ameryce w Chicago): Biblioteka Muzeum Polskiego w Ameryce – 90 lat współpracy z Polską
.
15.30-15.50 Iwona DRĄG KORGA (Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce w Nowym Jorku) : Kolekcja "Powstania Śląskie jako przykład współpracy Instytutu Piłsudskiego w Ameryce z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych
.
15.50-16.10 Przerwa na kawę
.
16.10-16.30 Dr Jan KONOPKA (Muzeum Kościuszki w Solurze): Cel, forma, metody i środki współpracy kulturalnej z Krajem
.
16.30-16.50 Dr Teofil LACHOWICZ (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce w Nowym Jorku): Inicjatywy Stowarzyszenia Wateranów Armii Polskiej w Ameryce na rzecz edukacji historycznej w Polsce

Apel o ratowanie polskich grobów na cmentarzu Montmartre w Paryżu

.
16.50-17.10 Konrad SUTARSKI (Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej w Budapeszcie) : Specyficzne kontakty zewnętrzne Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii
.
17.10-17.30 Barbara LEJCZAK (Muzeum im. Ks. Józefa Jarzębowskiego w Fawley Court) : Polonica graficzne w zbiorach Fawley Court
.
17.30-18.30 Dyskusja nad popołudniowymi referatami i zamknięcie Sesji otwartej

.

Niedziela 18 września 2005
.
Godz. 11.00 Msza Święta