O¦RODEK DOKUMENTACJI PONTYFIKATU JANA PAWŁA II 
Dom Polski, Via Cassia 1200, I-00189 Roma 
Tel.: 0039-06/30 31 03 98 Fax: 0039-06/30 31 03 99

XXI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK
POLSKICH NA ZACHODZIE, 23 - 26 wrze¶nia 1999
 
TEMATY REFERATÓW:

Prowadzenie i utrzymanie archiwum na przykładzie Instytutu Polsko-Skandynawskiego -
  prof. dr Eugeniusz Kruszewski (Kopenhaga)
Narodowiec i Emigracja Polska na Zachodzie - red. Michał Kwiatkowski (Lens, Francja)
Sł. B. Zygmunt Szczęsny Feliński, arcybiskup warszawski- S. dr Antonietta Fr±cek FRM (Rzym)
Polskie sprawy w Archiwum Propagandy Wiary - ks. dr Hieronim Fokciński (Rzym)
Grafika polska 1918-1939 w zbiorach Biblioteki Polskiej w Montrealu -
  prof. dr Hanna M. Pappius (Montreal)
Odrodzenie i rozwój struktur Ko¶cioła Rzymsko-katolickiego na Ukrainie -
  ks. prof. dr hab. Edward Walewander (KUL)
Odrodzenie polsko¶ci na Wołyniu - dr Włodzimierz Osadczy (KUL)
W służbie Boga i Ojczyzny- droga życiowa ks. dziekana Jana Brandysa (1886-1970) -
  Janina Mazurkowa (Londyn)
Muzeum i Archiwum węgierskiej Polonii oraz kierunki jego dalszego rozwoju -
  dr inż. Konrad Sutarski (Budapeszt)
Badania had Poloni± oraz gromadzenie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych (w tej dziedzinie)
  w działalno¶ci Stacji PAN w Paryżu - dr Adam Gałkowski (Paryż)
Polacy na uniwersytecie zuryskim w latach 1833-1906 - Anna Buchmann (Rapperswil)
Archiwum Ligi Katolickiej Religijnej Pomocy Polsce w Orchard Lake -
  ks. dr Roman Nir (Orchard Lake, USA)

KOMUNIKATY:

Projekt i realizacja Słownika Biograficznego Polonii ¦wiata oraz innych publikacji z zakresu

  biografistyki polonijnej - dr hab. Zbigniew Judycki (Francja)
0 potrzebie opracowanta biografistycznego rejestru ikonograficznego Polonii -
  Agata Kalinowska - Bouvy (Francja)

Powrót na poprzedni± stronę