... .

STAŁA KONFERENCJA (MABPZ)

Kontakt e-mailowy: info@mabpz.org

 
Stała Konferencja Muzeów, Archiwów
i Bibliotek Polskich
na Zachodzie
stawia sobie za cel umacnianie
współpracy między instytucjami członkowskimi, wymianę doświadczeń, pomoc w zbieraniu
poloników, wspólną akcję
informacyjną i wzajemne przedstawienie dorobku
instytucji członkowskich
  .
Działalność MABPZ obejmuje m.in. organizowanie Sesji
Plenarnych, wspólnych ekspozycji, wymianę wystaw,
publikację biuletynów,
materiałów naukowych,
wydawnictw informacyjnych,
sympozjów i konferencji

Roczne sprawozdania instytucji członkowskich
 
PINK i Biblioteka im. W. Stachiewicz, Montreal, Kanada . 2014
Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej 2014
Papieski Instytut Studiów Kościelnych, Rzym, Włochy 2014
Biblioteka Polska POSK w Londynie, Wielka Brytania 2014
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nowy Jork, USA 2014
Stow. Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Nowy Jork, USA 2014
Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki, Buenos Aires, Argentyna 2014
Fundacja Rzymska Margrabiny J.S. Umiastowskiej, Rzym, Włochy 2014
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, Wielka Brytania 2014
Studium Polski Podziemnej, Londyn, Wielka Brytania 2014
Zamek Montrésor, Francja 2014
Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska, Paryż, Francja 2014
Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake, USA 2014
Muzeum im. Tadeusza Kościuszki, Solura (Solothurn), Szwajcaria 2014
Muzeum Polskie w Ameryce, Chicago, USA 2014
Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M., Rzym Włochy 2014
Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Dom Polski, Rzym, Włochy 2014
Muzeum Polskie w Rapperswilu, Szwajcaria 2014
Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, Budapeszt, Węgry 2011

 

Powrót do strony głównej  Serwis przygotowany przez Bibliotekę Polską w Montrealu, Kanada
Montreal, Kanada
Prowadzenie strony: Andrzej Leszczewicz 
..