Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystego otwarcia XXXVIII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Referat wygłoszony na XXXVIII sesji Stałej Konfrencji MABPZ - Londyn 2016 r.

Grażyna Sztark - Maciej Łuczak | Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystego otwarcia XXXVIII sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie
SESJA: 38
WIĘCEJ PUBL. Z SESJI: 2016 - XXXVIII
WIĘCEJ PUBL. Z TEJ INSTYTUCJI: Senat Rzeczypospolitej Polskiej
← WSTECZ

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

Witam wszystkich przybyłych na XXXVIII Sesję Stałą Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, której tegorocznym gospodarzem jest Biblioteka Polska w Londynie, z dyrektor placówki dr Dobrosławą Platt na czele.

Przy tej okazji pragniemy razem z Senatorem Maciejem Łuczakiem przekazać serdeczne pozdrowienia od Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, zapewnić w Jego imieniu o stałej trosce Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, jako tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków żyjących poza Macierzą.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w okresie dwudziestolecia międzywojennego, od ponad dwudziestu pięciu lat opiekuje się Polonią i Polakami za granicą i z wielką troską odnosi się do wszelkich działań mających na celu utrzymanie świadomości narodowej Polaków na świecie. Pamiętamy o bogatej i długiej tradycji obecności Polaków w Europie Zachodniej, jak i poza nią, i z tym większą uwagą obserwujemy ich sytuację.

Ξ Ξ Ξ

Szanowni Państwo!

Doceniamy rolę Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami Macierzy. Rolę głównego duchowego centrum polskiej emigracji, gdzie toczyło się życie polityczne i kulturalne. Miały miejsce wykłady, zebrania, koncerty muzyki polskiej, seminaria, wystawy. W ten znakomity sposób Polskie Wychodźstwo, choć oddalone od Ojczyzny, budowało pozytywny obraz Polski, nawet wtedy, kiedy nie mogła ona jako państwo suwerenne stanowić o swoim losie.

Z muzeami i bibliotekami polskimi na Zachodzie wiążą się nazwiska wybitnych twórców i działaczy emigracyjnych, jak choćby z Biblioteką Polską w Paryżu, stanowiącą jedną z najbogatszych kolekcji skarbów polskiej kultury poza granicami Kraju. Zdajemy sobie jednak sprawę, że tylko nieliczne instytucje mają charakter samofinansujący się. Mam na myśli choćby przykład stąd, z Londynu - Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego.

Niewątpliwie ostatnie 200 lat historii Polski - rozbiory, powstania, migracja za chlebem oraz dwie wojny światowe spowodowały powstanie niezwykle licznej polskiej diaspory na całym świecie. W tym okresie polonijne muzea i biblioteki sukcesywnie powiększały swoje zasoby - zarówno o cymelia, jak i księgozbiory przekazywane testamentalnie i w formie darowizn przez Polonię całego świata. Tym niemniej stale rosnący księgozbiór oraz coraz trudniejsza sytuacja kadrowa związana ze starzeniem się działaczy organizacji polonijnych z pewnością wymaga podjęcia kompleksowych działań związanych z dalszym losem muzeów i bibliotek polskich na całym świecie, nie tylko w Europie Zachodniej. Wymaga to jednak konsultacji z wieloma instytucjami państwowymi w Polsce i polonijnymi w świecie. Wypracowany mechanizm musi sprostać obowiązującym przepisom unijnym i przyjętym działaniom w kontekście wspólnotowych zasad dopuszczalności pomocy publicznej.

Poza aspektem finansowym ważne jest jednak, by większą uwagę skupić na celowości działań, które wspierać mają integrowanie polskich środowisk za granicą. Mają budować wspólnotę, a nie doprowadzać do podziałów oraz niepotrzebnych napięć i konfliktów.

Na zakończenie życzymy Państwu, aby ta sesja i towarzyszące jej obrady były owocne, żeby przyniosły konstruktywne rozwiązania.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dziękujemy za wspaniałą pracę na rzecz utrzymania polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Maria Rodziewiczówna - XIX-wieczna polska pisarka pochodząca z Grodzieńszczyzny — mówiła, że „są dwie potęgi, którym trzeba oddać wszystko, a w zamian nie brać nic — to Bóg i Ojczyzna". Dlatego Państwa wkład w podtrzymywanie polskości jest godny najwyższego uznania. Doceniamy w stopniu szczególnym Państwa poświęcenie i pracę pełną licznych wyrzeczeń.

Grażyna Anna Sztark | Maciej Łuczak
[podpisy]

Żródło

XXXVIII SESJA STAŁEJ KONFRENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
MATERIAŁY DO BIOGRAFII POLSKICH EMIGRANTÓW W ZBIORACH INSTYTUCJI CZŁONKOWSKICH MAB POLITYCY I ARTYŚCI
LONDYN – WARSZAWA 2017

Copyrights Note

COPYRIGHTS©: STAŁA KONFERENCJA MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE
CAŁOŚĆ LUB POSZCZEGÓLNE FRAGMENTY POWYŻSZEGO TEKSTU MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE BEZPŁATNIE PRZEZ OSOBY TRZECIE, POD WARUNKIEM PODANIA AUTORA, TYTUŁU I ŹRÓDŁA POCHODZENIA. AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEZGODNE Z PRAWEM UŻYCIE POWYŻSZEGO TEKSTU (LUB JEGO FRAGMENTÓW) PRZEZ OSOBY TRZECIE.

Więcej o Autorze
Pozostałe Publikacje Autora


Grażyna Sztark

Grażyna Sztark

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Polityk, samorządowiec, senator RP - gościnnie na Sesjach MABPZ

WIĘCEJ →

Maciej Łuczak

Maciej Łuczak

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Polityk, samorządowiec, senator RP - gościnnie na Sesjach MABPZ

WIĘCEJ →

Pozostałe Publikacje


Z tej samej sesji


Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Poprzednia wersja portalu MABPZ dostępna tutaj:
www.old mabpz.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl