Skip to main content

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Ossolineum Lwów - Kraków - Wrocław

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu | MABPZ
Jedna z najstarszych instytucji naukowych w Polsce | Zaprzyjaźniona i wspierająca Konferencję MABPZ

Misja, Cele i Zadania

Celami Zakładu zgodnie z historyczna tradycja i postanowieniami załozyciela sa:

 • utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnazanie jej zbiorów,
  zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowianskiej oraz ich
  opracowywanie i upowszechnianie,
 • utrzymywanie Muzeum Ksiazat Lubomirskich i pomnazanie jego zbiorów
  w zakresie sztuki i pamiatek historycznych oraz ich opracowywanie
  i upowszechnianie,
 • wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych.
 • działalność wydawnicza.
ossolineum 02a dzedziniec
Dzidziniec wewnętrzny siedziby Ossoilneum we Wrocławiu.
ossolineum 03a lwow
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie w okresie przedwojennym.

Zbiory

Ossolińskie zbiory liczą obecnie ok. 1.800.000 jednostek, pośród których znajdują się druki zwarte, czasopisma, rękopisy, dokumenty, stare druki, rysunki, ryciny, obrazy, ekslibrisy, medale, monety, pieczęcie, mapy i plany, plakaty, broszury, afisze, zbiory mikroformowe.
Co roku Ossolineum przygotowuje kilka dużych wystaw, wykorzystując swoje cenne zbiory. Na spotkaniach i wieczorach autorskich występują znani uczeni, pisarze, artyści. Odbywają się koncerty i przedstawienia teatralne.

MABPZ

Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu jest instytucją zaprzyjaźnioną ze Stałą Konferencją Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. Przedstawiciele instytucji są częstymi gośćmi na kolejnych sesjach Konfrencji. Ossolineum było jednym z organizatorów dwóch sesji Konferencji: XVIII. (1996) i XXXIV (2012).

ossolineum 01 front
Seidziba główna Ossolineum we Wrocławiu

Historia i Działalność

Fundacja pod nazwą Zakład Narodowy im. Ossolińskich została utworzona w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana hr. Ossolińskiego (1748-1826). Akt fundacyjny Biblioteki – Ustanowienie familijne z 18 X 1816 r. Przesłał Ossoliński cesarzowi, ten zaś 4 czerwca 1817 r., akt ten zaaprobował.
J.M. Ossolińskiemu nie dane było doczekać uruchomienia Zakładu Narodowego we Lwowie. Zmarł w 1826 roku w Wiedniu.

W rok po jego śmierci, zbiory zapisane Zakładowi zostały przewiezione do Lwowa. W latach niewoli Ossolineum stało się prężnym ośrodkiem nauki i kultury.

Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r. odmienił los Ossolineum, które, podobnie jak i inne placówki nauki w Polsce, okupanci poddali represjom. 31 stycznia 1940 r. Akademia Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej podjęła decyzję o przejęciu zbiorów i utworzeniu z Ossolineum Biblioteki Lwowskiej Filii AN USRR. Nowe władze przystąpiły do likwidacji Muzeum Książąt Lubomirskich, rozdzielając jego zbiory pomiędzy lwowskie muzea, pozostające pod zarządem Ukraińców.Po wkro czeniu Niemców do Lwowa Biblioteka Lwowska, Filia AN USSR przestała istnieć, a Ossolineum zostało powierzone przez Główny Wydział Nauki i Nauczania rządu Generalnego Gubernatorstwa pod zarząd kustoszowi Mieczysławowi Gębarowiczowi. W 1944 r., władze niemieckie zarządziły ewakuację zbiorów, które przewieziono do Krakowa, a następnie do Rzeszy. Transport został porzucony w miejscowości Adelin (obecnie Zagrodno) na Dolnym Śląsku i tu odnaleźli go Polacy. W 1947 r. zbiory trafiły do Wrocławia. W latach 1946-47 zostały uzupełnione „darem narodu ukraińskiego”.

Od 1992 r. trwają negocjacje z Ukraińcami w sprawie rewindykacji. W roku 2003 nastąpił przełom w prowadzonych rozmowach, Ossolineum uzyskało możliwość pełnego dostępu do polskich kolekcji przechowywanych w Bibliotece im. V. Stefanyka, z możliwością ich kopiowania oraz opracowania.

W 1953 r. Zakład Narodowy im. Ossolińskich został wcielony w struktury Polskiej Akademii Nauk. 5 stycznia 1995 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o „fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich”. Z mocy ustawy patronat nad Zakładem objął Prezydent RP, a bezpośredni nadzór pełni Rada Kuratorów.

ossolineum 05s noc
Wrocław - Ossolineum nocą.

KONTAKT & INFO


ADRES

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
ul. Szewska 37
50-139 Wrocław
Polska

telefon & email

T: +48 (0)71 344 44 71
E: ossolineum AT ossolineum.pl

www.ossolineum.pl

FORMULARZ KONTAKTOWY

Postaci
Współczesne | Historyczne | Autorzy Publikacji


Publikacje & Aktualności


Sesje MABPZ | Uczestnictwo


34 | 2012
Polska
31 | 2009
Francja
29 | 2007
Wielka Brytania
18 | 1996
Polska

INSTYTUCJE w TYM SAMYM KRAJUStała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika