Skip to main content

19

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XIX - 19. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XIX
1997
Montrésor,
12 wrzesień 1997 → 14 wrzesień 1997
Polscy emigranci

Sesja | Obrady


Organizatorzy i gospodarze XIX Sesji MABPZ

Sesja została zorganizowana przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie wspólnie z Zamkiem w Montrésor.

Współprca i koordynacja współprcay z Krajem

Jednym z głównych tematów obrad XIX Sesji była kontynuacja dyskusji, podjętej przez kilku profesorów z Londynu i z Lublina w roku poprzednim, nad próbą utworzenia Komitetu Koordynacji Badań Polonijnych. Tym razem dysponowano już obszerniejszymi informacjami o przebiegu i rezultatach obrad prowadzonych na ten temat w Lublinie. W ich wyniku inicjatorzy spotkania lubelskiego zrezygnowali z dalej idącej formuły Komitetu Koordynacyjnego na rzecz luźniejszej formy Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią i Polakami na Obczyźnie. Uznając, że w spotkaniu tym uczestniczyło zbyt mało instytucji prowadzących takie badania, odłożono utworzenie samej Rady, natomiast powołano na razie trzyosobową komisję do prowadzenia dalszych prac organizacyjnych, a w tym do pozyskania współpracy ze strony instytucji emigracyjnych na Zachodzie.

Według ostatnio uzyskanych informacji, na kolejnym spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim — bez udziału nie zaproszonych na nie instytucji emigracyjnych — powołano skład Rady, która ma przystąpić do działania. Na sesji w Montrésor zgłoszono postulat nawiązania przez sekretariat Stałej Konferencji kontaktu z grupą gorzowską i zapewnienia przepływu informacji. Uczestnicy sesji zwrócili też uwagę na to, że zainteresowanie tematyką Polonii i emigracji jest w kraju duże, a w związku z tym podejmuje się wiele badań o różnym poziomie, często nie wykorzystując istniejących możliwości współpracy ze społecznymi instytucjami polskimi za granicą. Podkreślano celowość nawiązywania takiej współpracy na zasadzie partnerstwa, przede wszystkim między niezależnymi od państwa instytucjami krajowymi a instytucjami emigracyjnymi. Część dyskutantów wypowiadała się nadal za zachowaniem ostrożności w przypadku oferowania nawet bezwarunkowej pomocy przez krajowe instytucje państwowe, obawiając się kłopotliwych późniejszych prób ograniczania niezależności.

Stosunek Konferencji do władz w Polsce

Kolejnym tematem była sprawa stosunku instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji do polskich placówek zagranicznych i oficjalnych przedstawicieli władz. Zarysowały się tu dwie skrajne pozycje: zwolenników bojkotu ówczesnego rządu polskiego oraz zwolenników pogodzenia się z istnieniem w Polsce władz, jakie wyłoniono w wolnych wyborach. Stosownie do obranej opcji, kierownictwa rozmaitych instytucji prowadzą w oficjalnych kontaktach własną politykę. Zwracano przy tym uwagę, że wiele zależy po prostu od ludzi sprawujących oficjalne funkcje, czy potrafią wzbudzić do siebie zaufanie. Przytaczano przykłady, że stosunki z miejscowym konsulatem po 1989 r. byty początkowo bliskie, a po zmianie konsula znacznie się pogorszyły.

Nowe Instytucje w Konferencji MABPZ?

W toku dyskusji wypłynął też problem powiększania Stałej Konferencji o nowe instytucje członkowskie, a w tym zaproszenia w skład Konferencji Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt (Karola Dedeciusa). Wśród zabierających głos na ten temat przeważali zwolennicy skupiania w Stałej Konferencji polskich placówek kulturalnych, podczas gdy Instytut Dedeciusa określono jako niemiecką instytucję „nastawioną na Polskę".

Wydawnictawa i referaty MABPZ

Przy omawianiu wydawnictw po raz kolejny poruszono kwestię planowanego Słownika Przyjaciół Polski, wyrażając ubolewanie, że wskutek braku biogramów sprawa utknęła w martwym punkcie. Przypomniano też zamiar wydania wszystkich referatów dotyczących Kościuszki. Z ogólnej liczby 16., do opracowania redakcyjnego wpłynęło zaledwie pięć. W toku dyskusji dr Jagodziński zaproponował, aby przynajmniej zrobić spis referatów wszystkich sesji. O ile mi wiadomo, pierwszą próbą realizacji tej propozycji są dopiero zawarte w niniejszej publikacji spisy referatów wygłoszonych na kolejnych sesjach i innych spotkaniach.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1997 - XIX

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Zdzisław Jagodziński

Polska emigracja polistopadowa w Anglii

 X

2

Aleksander Szkuta

Polacy w Wielkiej Loży w Szkocji w latach 1834—I835

 X

3

Janusz Morkowski

Emigranci w Szwajcarii od Kongresu Wiedeńskiego do I wojny światowej

 X

4

Anna Łucka

150-letnie organizacje polskie w Paryżu Bogiem i kulturą silne

 X

5

Michał Jagosz

Z dziejów procesu kanonizacyjnego św. Jadwigi Królowej

 X

6

Janina Mazurkowa

Kobieta średniowiecza na Zachodzie Europy

 X

7

Ewa Bobrowska-Jakubowska

Kilka uwag na temat promocji sztuki we Francji na marginesie 10-letniej działalności kulturalnej

 X

8

Elżbieta Szulc-Walie

Niektóre cenne polonika w zbiorach francuskiej Biblioteki Narodowej

 X

9

Witold Zahorski

Kardynał August Hlond w archiwach we Francji

 X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2018
2009
2005
2000
1988
1984
1981

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika