Skip to main content

20

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XXV - 25. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XX
1998
Rapperswil,
03 wrzesień 1998 → 05 wrzesień 1998
"Archiwa, publikacje i badania dotyczące Emigracji, Polonii i Polaków za granicą

Sesja | Obrady


Temat

Tematem publicznej sesji naukowej odbywającej się w ramach XX Sesji Stałej Konferencji były: „Archiwa, publikacje i badania dotyczące Emigracji, Polonii i Polaków za granicą".

Obrady

Obrady organizacyjnej części XX Sesji koncentrowały się przede wszystkim na tematach określanych jako rutynowe, a więc sprawozdaniach sekretariatu, skarbnika, instytucji członkowskich oraz innych sprawach bieżących.

Wśród nich na obszerniejszą wzmiankę w tym miejscu zasługuje przedstawiona przez sekretariat — zgodnie z ustaleniami poprzedniej sesji w Montrésor — informacja dotycząca Rady Porozumiewawczej Badań nad Polonią z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Istniejąca tam Rada powstała w następstwie aktywności nielicznej grupy osób z Gorzowa Wielkopolskiego, starającej się o uznanie i poparcie swych działań. W otoczeniu przeważa opinia, że jest to inicjatywa wdrażana „na siłę" — bez własnego środowiska naukowego i bez kontaktów z emigracją — tak że trudno uznać, aby stanowiła ona realizację zamierzeń inicjatorów pierwszego spotkania w Lublinie. W dyskusji padały głosy zarówno za ewentualnym podjęciem współpracy z tą Radą, jak i za preferowaniem bezpośrednich kontaktów z instytucjami krajowymi zajmującymi się profesjonalnie tematyką polonijną. Nie podjęto wspólnych ustaleń w tej sprawie.

Sesję otwartą w Rapperswilu zakończono tradycyjnie koncertem. Tym razem był to recital szopenowski Piotra Palecznego w Wielkiej Sali Rycerskiej zamku.

Referaty

Na sesji tej wygłoszono rekordową dotychczas liczbę referatów i komunikatów, które były zgrupowane w pięciu działach:

  1. Archiwa krajowe dotyczące Polonii i Polaków za granicą;
  2. Archiwa za granicą;
  3. Zbiory specjalne;
  4. Publikacje dotyczące Polonii i Polaków za granicą;
  5. Badania dotyczące Polonii i Polaków za granicą.

Prawie wszystkie referaty i komunikaty wygłoszone na sesji zostały opublikowane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w książce pt. Ślady polskości. Polonia i Emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, Warszawa 1999. Tom ten zawiera również kilka zamówionych dodatkowo przez wydawcę tekstów, poświęconych zbiorom Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz tym zasobom Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, których kopie zostały przekazane do warszawskiego Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1998 - XX

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Daria Nałęcz

Dokumentowanie dziejów Polski i Polonii

OK

2

Lechosław Gawlikowski

Archiwum Radia „Wolna Europa”. Struktura, zasięg i historia

OK

3

Zbigniew Pietrzyk

Materiały do dziejów emigracji polskiej w zbiorach rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej

OK

4

Adolf Juzwenko

Zbiory polonijne w Zakładzie Narodowym im. Osso-lińskich, w tym archiwum Wacława Gąsiorowskiego

X

5

Marian Butkiewicz

Emigracja polska w zasobach archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

OK

6

Wanda Karkucińska

Spuścizny Emigrantów Polskich W Bibliotece Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk

OK

7

Andrzej Kunert

Zasoby działu rękopisów Biblioteki Narodowej dotyczące Emigracji i Polaków za granicą

X

8

Mirosław A. Supruniuk

Archiwum Kultury i Piśmiennictwa Emigracji Polskiej Po 1939r. w Bibliotece UMK

OK

9

Maciej Siekierski (wygłosił Władysław Stępniak)

Zbiory polskie Instytutu Hoovera

OK

10

Roman Nir

Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych

OK

11

Robert Danieluk

Polonika w zbiorach watykańskich

X

12

Elżbieta Walle

Polonika w działach specjalnych Bibliotheque Nationale de France

X

13

Magdalena Szkuta

Emigracyjne polonika w zbiorach British Library

OK

14

Michał Kwiatkowski

O przeszłości i archiwach „Narodowca”.

OK

15

Andrzej Suchcitz

Londyńskie archiwa do dziejów emigracji

OK

16

Stanisław August Morawski

Rejestracja poloników we Włoszech

OK

17

Jacek Sygnarski

Archiwa polskie w Szwajcarii

OK

18

Eugenia Maresch

Józef Retinger w świetle listów conradowskich I archiwów brytyjskich 1914 - 1918

OK

19

Ewa bobrowska-jakubowska

Losy dzieł artystów polskich we Francji i archiwaliów ich dotyczących

OK

20

Aleksander J. Szkuta

Polskie archiwum wojenne (PAW)

OK

21

Anna Buchmann

Informacja o pamiątkach i archiwum po Józefie Mackiewiczu w Rapperswilu

OK

22

Jan Lewandowski

Publikacje o Polonii w latach 1949-1989. Próba charakterystyki, klasyfikacji i oceny

X

23

Dobrosława Platt

Druki zwarte i czasopisma w Ossolineum dotyczące Polonii i Polaków za granicą

OK

24

Zbigniew Judycki

Biografistyka polonijna w badaniach i publikacjach w kraju i za granicą

X

25

Andrzej Kunert

Inicjatywy wydawnicze Biblioteki Narodowej dotyczące Polonii

OK

26

Kazimierz Dopierała

Informacja o Encyklopedii Emigracji Polskiej i Polonii

OK

27

Jan Zieliński

Książka o polskich śladach w Szwajcarii pt. Nasza Szwajcaria

OK

28

Władysław Miodunka

Stan badań nad Polonią i Polakami

OK

29

Edward Walewander

Wkład Instytutu Polonijnego KUL w badania nad Polonią I Polakami w świecie

OK

30

Tadeusz Radzik

Stan badań nad emigracją w Polsce po II wojnie światowej. Ośrodki naukowe oraz tematy badawcze

OK

31

Janusz Cisek

Uwagi na temat potrzeby opracowywania informatorów o zbiorach instytucji emigracyjnych

OK

32

Władysław Stępniak

Archiwalia polonijne w kraju i za granicą w działalności Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

X

33

Ferdynand Ruszczyc

Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie dotyczące polskiej Emigracji na Zachodzie

X

34

Piotr Mojski

Internet jako forma udostępniania zbiorów archiwalnych

OK

35

Krzysztof Piątek

Archiwum Programowe rozgłośni Radia „Wolna Europa” w Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

OK

36

Janusz Morkowski

Słowo na otwarcie i przesłanie do uczestników sesji naukowej [obrad XX Sesji Stałej Konferencji MABPZ]

OK

37

Witold Zahorski

Biblioteka Polska w Paryżu

OK

38

Hieronim Fokciński

Materiały do dziejów Polonii w zbiorach stolicy apostolskiej*

OK

39

Daria Nałęcz

Wprowadzenie do wydania Materiałów XX Sesji Stałej Konferencji MABPZ w Rapperswilu w 1998 r.

OK

40

Andrzej Biernat

„Archiwalne” strony internetowe w praktyce polskich archiwów państwowych

OK

41

Janusz Cisek

Sprawozdanie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku na XX Sesję Stałej Konferencji

OK

42

Maria Wrede

Materiały do dziejów emigracji i polonii w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej

OK

43

Janusz Pezda

Zbiory emigracyjne w archiwum i zbiorze rękopisów Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie

OK

44

Rafał Habielski

Stan badań nad polską emigracją polityczną po II wojnie światowej (przegląd bibliografii)

OK

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2023
2015
2011
2003
2001
1991
1987
1980
1979

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika