Skip to main content

18

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XXV - 25. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XVIII
1996
Wrocław,
28 wrzesień 1996 → 30 wrzesień 1996
Instytucje Kultury Polskiej za Granicą i ich Zbiory

Sesja | Obrady


Organizatorzy i gospodarze XVIII sesji MABPZ

Sesja została zorganizowana przez Muzeum Polskie w Rapperswilu przy współudziale Ossolineum. XVIII Sesja była drugą z kolei odbywającą się w kraju, a jej gospodarzem zostało Ossolineum — Zakład Narodowy im. Ossolińskich, założony w 1827 r. we Lwowie (na bazie przeniesionej tam z Wiednia starszej o 10 lat biblioteki Ossolińskich), a po II wojnie światowej przeniesiony do Wrocławia. Z ramienia Stałej Konferencji funkcje organizatorskie i sekretariackie spełniało Muzeum Polskie w Rapperswilu.

Komitet Koordynacji Badań Polonijnych

Jednym z istotnych tematów dyskusji na sesji zamkniętej była sprawa zorganizowania Komitetu Koordynacji Badań Polonijnych. Z inicjatywą zorganizowania takiej instytucji wystąpili: prezes Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO), prof. Edward Szczepanik, oraz prof. Zbigniew Gąsiewicz, z Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, którzy wspólnie z prof. Tadeuszem Radzikiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i ks. prof. Edwardem Walewanderem doprowadzili w czerwcu 1996 r. do poświęconego temu projektowi spotkania w Lublinie, z udziałem wielu krajowych ośrodków naukowych i kilkunastu ośrodków emigracyjnych z kilku krajów, wśród których nie było jednakże przedstawicieli żadnej z instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji. Uczestnicy obrad wrocławskich nie posiadali też informacji o wynikach spotkania lubelskiego. W toku dyskusji okazało się, że zainteresowanie udziałem w pracach projektowanego komitetu przejawiały dwie instytucje członkowskie Stałej Konferencji, podczas gdy pozostałe odnosiły się do tego projektu z rezerwą lub nawet z obawą, że może on wpływać niekorzystnie na ich swobodę działania. W rezultacie odłożono decyzję w tej sprawie do czasu uzyskania pełnych informacji. Do tematu tego powrócono następnie po roku, na XIX Sesji w Montrésor.

Inicjatywy wydawnicze

Przedmiotem dyskusji były również dwa zamierzenia wydawnicze. Poparcie zebranych uzyskała inicjatywa dra Judyckiego z Paryża, który podjął prace nad wielotomowym Słownikiem biograficznym emigracji polskiej. Przyjęto też do wiadomości fakt zaawansowania prac nad monografią działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, która miałaby zapoczątkować zaproponowaną na poprzedniej sesji przez prof. A. Kłossowskiego serię „Instytucje Kultury Polskiej za Granicą i ich Zbiory”. Jednocześnie jednak przyszłe losy tej serii uległy zagrożeniu wobec niespodziewanej, przedwczesnej śmierci jej inicjatora w lutym 1997 r.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1996 - XVIII

Referaty wygłoszone w części naukowej XVIII Sesji Stałej Konferencji zostały w 1997 r. wydane drukiem przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum jako zeszyt 8 „Czasopisma Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich”. Publikacja ta zawiera następujące referaty:

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Janusz Morkowski

50 lat instytucji kultury polskiej na Zachodzie

ok

2

Andrzej Kłossowski

Książka polska za granicą i jej instytucje. Przed­miot oraz organizacja prowadzonych w Polsce prac badawczych i do­kumentacyjnych

ok

3

Andrzej Paluchowski

Kilka uwag o przenikaniu literatury emigracyjnej do kraju

X

4

Dobrosława Platt

Prasa polonijna w zbiorach Ossolineum i jej recep­cja przed i po 1989 r.

ok

5

Zdzisław Jagodziński

Historycy polscy na obczyźnie

ok

6

Piotr Mojski

Początki kartografii dotyczącej Polski — w 500 rocznicę kartografii polskiej

ok

7

Ewa Bobrowska-Jakubowska

Środowisko artystów polskich we Francji w latach 1900-1918

ok

8

Danuta Wróblewska

Współcześni artyści polscy na Zachodzie w la­tach 1900-1918

ok

9

Barbara Brus-Malinowska

Popularność i sukcesy malarzy żydowskich pochodzących z Polski

ok

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2023
2022
2019
2012
2010
2004
1995

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika