Skip to main content

15

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

15. Sesja MABPZ Rzym 1993
XV
1993
Rzym,
23 wrzesień 1993 → 26 wrzesień 1993
Zbiory Europy Wschodniej

Sesja | Obrady


W archiwum Stałej Konferencji brak protokołu z obrad XV Sesji, i mimo podejmowanych starań nie udało się go uzyskać z instytucji członkowskich. W tym stanie rzeczy tę sesję relacjonuję na podstawie informacji zawartych w tomie pt. Materiały XV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 23 -2 6.9.1993, wydanym przez Fundację Jana Pawła II i Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu oraz na podstawie sprawozdań prasowych, które ukazały się w „Kronice Rzymskiej” nr 97 z 1993 r. i w „Naszej Gazetce” nr 7 z 1993 r., wydawanej przez Towarzystwo Dom Polski w Zurichu. Sprawozdania te z natury rzeczy dotyczą przede wszystkim otwartej części obrad, i zawierają tylko nieliczne wzmianki o postanowieniach przyjętych na sesji zamkniętej.

Ważnym ewenementem XV Sesji była wizyta uczestników obrad w ostatnim ich dniu w Castel Gandolfo, gdzie zostali przyjęci na audiencji prywatnej przez Ojca Świętego. W trakcie tej audiencji papież rozmawiał z każdym z obecnych z osobna, żywo interesując się działalnością instytucji członkowskich Stałej Konferencji.

W programie XV Sesji dominowały referaty i komunikaty naukowe, a obrady sesji zamkniętej były relatywnie znacznie krótsze. W toku tych obrad ich uczestnicy jednomyślnie uchwalili memoriał do ministra edukacji narodowej, wzywający do ratowania Szkoty Polskiej w Paryżu.

Zaaprobowano też, zgłoszony w toku obrad przez dra Zdzisława Jagodzińskiego, projekt opracowania i wydania leksykonu zasłużonych dla sprawy polskiej osób i instytucji niepolskiego pochodzenia.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1993 - XV

Referaty wygłaszane w toku tej sesji, opublikowane następnie przez Fundację Jana Pawła II i Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu w tomie pt. Materiały XV Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 23-26.9.1993, byty zgrupowane w czterech zasadniczych działach:

 

Dotyczące osoby Ojca Świętego i jego nauczania

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Dominik Morawski

Lux ex oriente? Jan Paweł II i Europa

 ok

2

Katarzyna i Krzysztof Dybciakowie

Jan Paweł II w literaturze

 ok

3

Janina Jaworska

Jan Paweł II w sztuce polskiej

 ok

4

Michał Jagosz

Dokumentacja pontyfikatu Jana Pawła II

 ok
 
Dotyczące Europy Wschodniej

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

5

Edward Walewander

Problemy duszpasterskie w Kościele na terenie byłego ZSRR

 ok

6

Jan Skarbek

Atlas historii społeczno-religijnej Europy Wschodniej

 ok

7

Piotr Mojski

Działalność Tomasza Makowskiego i Wilhelma Le Vas-seur Beauplan.

 ok

8

Czesława Paczkowska

Powstanie Styczniowe i udział w nim ministra Józefa Kalinowskiego (komunikat)

 ok
 
Dotyczące archiwów, bibliotek i muzeów gromadzących polonika

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

9

Jan Bednarczyk

Biblioteki kościelne w Polsce

 ok

10

Maria Kocójowa

Polonika w bibliotekach litewskich

 ok

11

Halina Szymanek

Polonika w niektórych archiwach na terenach byłego ZSRR

 ok

12

Anatoli Tarnawski

Polonika w bibliotekach kijowskich

 ok

13

Roman Nir

Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake

 ok

14

Magdalena Szkuta

Kolekcja Almy Tademy w zbiorach bibliotecznych Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 ok

15

Wanda Kaczanowska

Zabytkowy charakter Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

 ok
 
VARIA

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

16

Tomasz Oskar Sosnowski

Biografia

 ok

17

Jakub Chojnacki

O romańskich drzwiach płockich z potowy XVII w. i Towarzystwie Naukowym Płockim

 ok

18

Anna Łucka

150 pielgrzymka Polaków do Montmorency

 ok

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Sesja w obiektywie


Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2014
2008
1999
1990
1986

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika