Skip to main content

16

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XVI - 16. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XVI
1994
Fawley Court,
08 wrzesień 1994 → 11 wrzesień 1994
200. rocznica Powstania Kościuszkowskiego

Sesja | Obrady


Organizatorzy i temat obrad

Sesja została zorganizowana przez Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego wspólnie z Muzeum Księży Marianów. Węzłowym tematem obrad w części organizacyjnej XVI Sesji Stałej Konferencji była kwestia przyszłości dorobku kultury polskiej na Zachodzie w obliczu zmienionej sytuacji politycznej w kraju.

Temat ten narodził się na tle pojawiających się na łamach prasy krajowej wypowiedzi głoszących, że w ślad za odzyskaniem niepodległości powinna nastąpić „repatriacja” wielu zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych powstałych w wyniku działalności środowisk emigracyjnych lub znajdujących się pod ich opieką. Zdarzało się też, że przyjeżdżający na Zachód bardziej lub mniej miarodajni reprezentanci krajowych instytucji naukowych i urzędów głosili podobne poglądy, a — co więcej — niekiedy starali się też realizować je w praktyce.

"Wiadomości" londyńskie w Polsce

Właśnie w 1994 r., na podstawie decyzji Stefanii Kossowskiej, ostatniej redaktor naczelnej wydawanego w Londynie w latach 1946-1981 tygodnika literackiego "Wiadomości", i dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Lanckorońskich, archiwum redakcyjne tego drugiego rangą, po paryskiej „Kulturze”, czasopisma literackiego polskiej emigracji zostało przewiezione do Archiwum Emigracji, zakładanego przy Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mniej więcej w tym samym czasie, z woli właścicielki, zostały odebrane z Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie i przewiezione do kraju (w dużej części do Zamku Królewskiego w Warszawie i na Wawel) depozyty Fundacji Lanckorońskich (m.in. obrazy Michałowskiego i Bacciarellego, a także namiot turecki z XVII w.). Przemieszczenie odbyto się zgodnie z literą prawa, ale znacząca część środowiska emigracyjnego potraktowała przetransportowanie archiwum „Wiadomości” jako „prawie podstępne”, a decyzję ostatniej z Lanckorońskich jako dyskusyjną, uważając, że słuszniejsze byłoby pozostawienie tych unikatowych muzealiów w Wielkiej Brytanii, aby tam świadczyły o polskim wkładzie do kultury europejskiej.

Wobec tych wydarzeń w środowiskach instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji rodziły się obawy, aby tendencje do przekazywania do kraju kolekcji zgromadzonych przez dziesięciolecia, a niekiedy nawet stulecia, nie stały się regułą. Niepokojono się, że dobra przewiezione do kraju zginą wśród wielu podobnych lub powędrują do magazynów, a równocześnie dorobek kulturalny Polaków mieszkających za granicą ulegnie uszczupleniu, podobnie jak sita przyciągania znajdujących się tam niezależnych polskich placówek kulturalnych. Wielu uczestników dyskusji podkreślało przy tym rolę tych właśnie niezależnych placówek kultury i ich działalności, nie tylko na rzecz lokalnego środowiska polskiego, lecz także na rzecz promocji kultury polskiej w obcojęzycznym kraju zamieszkania.

Biuletyn MABPZ

Na tejże sesji powrócono do sprawy druku biuletynu instytucji członkowskich, wydania nowej, zaktualizowanej po dziesięciu latach, edycji folderu, a także, kontynuując temat aprobowanego na poprzedniej sesji w Rzymie, pomysłu opublikowania Słownika przyjaciół Polski, obejmującego życiorysy osób pochodzenia obcego, które swą działalnością polityczną, społeczną, ekonomiczną lub literacką przysłużyły się „sprawie polskiej”. Postanowiono zintensyfikować prace w taki sposób, aby na następną sesję przyjechać już z opracowanymi biogramami — co najmniej po kilka z każdego z siedmiu krajów, w których mieszkają redaktorzy tego Słownika.

KUL gospodarzem XVII sesji MABPZ

W toku obrad podjęto też decyzję o przyjęciu zaproszenia ze strony Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i odbyciu kolejnej XVII Sesji w Lublinie, przy zachowaniu zasady, że odpowiedzialność za merytoryczny program sesji ponosić będzie jedna z instytucji członkowskich Stałej Konferencji, a mianowicie Biblioteka Polska w Londynie, prowadząca również sekretariat w okresie międzysesyjnym. W protokole XVI Sesji brak jakichkolwiek śladów zastrzeżeń czy głosów sprzeciwu wobec tej decyzji (podczas gdy jeszcze dwa lata wcześniej podobna propozycja została odrzucona zdecydowaną większością głosów), co niewątpliwie świadczy o skali dokonanej w tym okresie zmiany poglądów przedstawicieli instytucji emigracyjnych na temat oceny nowej sytuacji kształtującej się w III Rzeczypospolitej.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1994 - XVI

Przeważająca część referatów i komunikatów wygłoszonych na tej sesji była zgrupowana w CZTERECH działach:

I. Referaty nawiązujące do dwusetnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Aleksander J. Szkuta

Z pól Maciejowic do Ameryki

 X

2

Henryk Lipiński

Kościuszko w Anglii

 X

3

Anna Łucka

Pamięć Tadeusza Kościuszki we Francji

 X

4

Janusz Morkowski

Kościuszko w Szwajcarii i pamiątki po nim

 X

Z tym działem referatów była związana wystawa filatelistyczna pt. „Tadeusz Kościuszko”, przygotowana przez Mariana Dąbrowskiego.

II. REFERATY o księgozbiorach, archiwaliach i kartografii

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

5

Wanda Kaczanowska

Kolekcja starych biblii (XV—XVIII w.) w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

 X

6

Stanisław Lazar

Polonika we Francuskiej Bibliotece Narodowej

 X

7

Magdalena T. Szkuta

Księgozbiór polski w Bibliotece Brytyjskiej

 X

8

Roman Nir

Archiwalia Polskiej Misji Katolickiej w Indiach w Orchard Lake

 

9

Piotr Mojski

Gerhard Mercator (1512-1594) w kartografii polskiej — z okazji 400. rocznicy zgonu

 X
III. Referaty o zbiorach specjalnych i zbiorach trzech instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

10

Janina Mazurkowa

Inż. Józef Krzywda-Polkowski, wierny stróż skarbów wawelskich

 X

11

Jakub Chojnacki

175 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego

 X

12

Zbigniew Bokiewicz

Harcerska Poczta Polowa w Powstaniu War­szawskim

 X

13

Henryk Lipiński

O historii Fawley Court

 X

14

Mieczysław Stachiewicz

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie, wy­dawnictwo i muzeum w fotografii

 X

15

Jerzy Ciągliński

Dopóki w sercach naszych — spacer po salach muzeum im. gen. Sikorskiego

 X
IV. POZOSTAŁE REFERATY

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

16

Jan Bukowicz

Religijność Traugutta

 X

17

Jan Bukowicz

Główne rysy duchowości ks. Józefa Jarzębowskiego

 X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2016
2007
2002
1992
1989
1985
1983
1982

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika