Skip to main content

25

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XXV - 25. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XXV
2003
Rapperswil,
12 wrzesień 2003 → 13 wrzesień 2003
Rola muzeów, bibliotek i archiwów w kształtowaniu obrazu historycznego i tożsamości narodowej Polaków

Sesja | Obrady


W toku XXV Sesji sporo uwagi poświęcono wspólnym publikacjom Stałej Konferencji, a w tym w pierwszej kolejności nowej edycji folderu, zawierającego syntetyczne informacje o samej Stałej Konferencji i o każdej z instytucji w niej zrzeszonych. Folder został definitywnie opracowany i skierowany do druku.

W kolejnym punkcie rozpatrzono propozycję wydawnictwa jubileuszowego z okazji 25 lat istnienia Stałej Konferencji. Gotowość opracowania takiej publikacji zadeklarował prezes Towarzystwa Rapperswilskiego w Polsce — Staw Milewski. Po dyskusji ustalono, że publikacja powinna zawierać: opis kolejnych sesji — ich części organizacyjnej i naukowej, indeks uczestników sesji, statut Stałej Konferencji, krótki opis wszystkich instytucji członkowskich, indeks zmarłych uczestników sesji oraz tekst autorski, określony w protokole sesji jako „referat p. Milewskiego”.

W sesji, po raz pierwszy, uczestniczyli przedstawiciele Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie, którzy wyrazili chęć przystąpienia do Stałej Konferencji. Po wysłuchaniu informacji o działalności tej instytucji, powstałej w 1998 r., na szczególnych zasadach współfinansowania z budżetu państwa węgierskiego, zgodnie z obowiązującą na Węgrzech ustawą o prawach mniejszości narodowych i etnicznych, zebrani jednogłośnie przyjęli ją w poczet członków Stałej Konferencji. W związku z tym, postanowiono także dokonać stosownych zmian statutu, m. in. z uwagi na to, że Węgry nie należą do klasycznego „Zachodu”. Powołano w tym celu komisję, która ma także opracować kryteria przyjmowania nowych członków Stałej Konferencji. Sesję zamknął recital fortepianowy młodego utalentowanego pianisty z kraju, Stanisława Drzewieckiego.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 2003 - XXV

Tematem przewodnim jubileuszowej XXV Sesji była „Rola muzeów, bibliotek i archiwów w kształtowaniu obrazu historycznego i tożsamości narodowej Polaków”. W ramach tej tematyki przedstawiono 19 referatów, podzielonych na cztery grupy tematyczne. Poza tym na sesji wygłoszono sześć referatów i komunikat, wykraczające swą treścią poza przyjęty temat przewodni.

LP

Autor(zy)

Tytuł referatu

Publikacja online

1

Janusz Morkowski

Kolumna Barska w Rapperswilu symbolem polskich aspiracji i nadziei wolnościowych

X

2

Adolf Juzwenko

Zakład Narodowy im. Ossolińskich w służbie narodu

X

3

Iwona Drąg-Korga

Zbiory i archiwa Instytutu J. Piłsudskiego w Ameryce wyrazem zaangażowania polskich elit politycznych w USA po 1945 r. w sprawę walki o Polskę Niepodległą

X

4

Teofil Lachowicz

Rola Muzeum i Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej SWAP w Ameryce w pielęgnowaniu niepodległościowych tradycji wychodźstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych

X

5

Jan Konopka

Narodowa i międzynarodowa rola Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum im. J. Paderewskiego w Morges

X

6

Aleksander Szkuta

Komunikat: Ślady zbiorów rapperswilskich w bibliotece Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego

X

7

Andrzej Rottermund

O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków

X

8

Anna Buchmann-Wantuch

Rola muzeum programowego na przykładzie Muzeum Polskiego w Rapperswilu

X

9

Ewa Bobrowska-Jakubowska

O roli prywatnych kolekcji w utrzymywaniu tożsamości i więzi narodowej Polaków na przykładzie kolekcji polskich czy polonijnych w Ameryce

X

10

Monika Mossakowska

Rola sztuki ludowej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków na emigracji

X

11

Alina Siomkajło

Muzeum Katyńskie — świadectwo i pamięć

X

12

Andrzej Biernat

Zbiorowa pamięć Polaków a archiwa

X

13

Krzysztof Stoliński

Zbiory archiwalne Studium Polski Podziemnej w Londynie

X

14

Teresa Romer, Katarzyna Schrodt

Cztery pokolenia rodu Jundziłłów w Szwajcarii

X

15

Ewa Lipniacka

Biblioteka Polska w Londynie a emigracja polska, kraj i Wielka Brytania

X

16

B. Bieńkowska

Rola bibliotek polonijnych z okresu II wojny światowej w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków

X

17

Zdzisław Pietrzyk

Rola Biblioteki Jagiellońskiej jako skarbnicy zbiorowej pamięci Polaków

X

18

Danuta Bilikiewicz-Blanc

Rola bibliografii poloników zagranicznych w utrwalaniu tożsamości narodowej

X

19

Aleksander Szkuta

O zbiorach pism wojskowych i obozowych w Bibliotece Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

X

20

Krzysztof Stoliński

Pomoc finansowa dla Armii Krajowej — historia drukowania i przesyłania „młynarek” (banknotów 500-i 100-złotowych) z Anglii do Polski

X

21

Jan Zieliński

Rafael ze zbiorów Krasińskich czy Krasickiego?

X

22

Stefan Władysiuk

Kanadyjska odyseja skarbów wawelskich

X

23

Bohdan Garczyński

Wybrane elementy kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce

X

24

Konrad Sutarski

Komunikat: Muzeum i archiwum węgierskiej Polonii jako pierwsza oficjalna instytucja

X

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2023
2015
2011
2001
1998
1991
1987
1980
1979

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika