Skip to main content

14

Sesja Stałej Konferencji MABPZ

XIV - 14. Sesja Stalej Konferencji MABPZ
XIV
1992
Londyn,
24 wrzesień 1992 → 25 wrzesień 1992
W kraju i poza jego granicami

Sesja | Obrady


Sesja jednodniowa

Wbrew przyjętym przed rokiem planom, XIV Sesja odbyła się nie w kraju, lecz w Londynie, w późniejszym niż zwykle terminie, i trwała tylko jeden dzień. W protokole znajduje się jedynie krótka wzmianka o odczytaniu listu nieobecnego tym razem ks. Hieronima Fokcińskiego o niemożności zorganizowania przez niego sesji w Polsce, brak natomiast wyjaśnienia, co stanęło temu na przeszkodzie. W materiałach archiwalnych nie ma też jakichkolwiek dokumentów, które objaśniałyby tę zmianę. Tylko pośrednio, zwłaszcza z zapisu protokolarnego z prowadzonej na XIV Sesji dyskusji na temat ustalenia miejsca kolejnego spotkania, można wnioskować, że sprawa odbywania obrad Stałej Konferencji w Polsce budziła wśród delegatów instytucji członkowskich daleko idące kontrowersje, znacznie większe niż przed rokiem. I to właśnie musiało stać się przyczyną niezrealizowania powziętej w 1991 r. decyzji o zorganizowaniu sesji w Warszawie.

Następna sesja w Polsce

Gdy tym razem przystąpiono do dyskusji nad miejscem XV Sesji jako pierwsze jej potencjalne lokalizacje zgłoszono Warszawę i Lublin, a dodatkowym argumentem za tym wyborem było łatwiejsze doproszenie na obrady działaczy polskich spoza granicy wschodniej.

W pierwszej kolejności wysunięto propozycję zlokalizowania posiedzenia w siedzibie księży jezuitów w Warszawie bądź na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Podczas wymiany zdań wysunięto jednak — popartą następnie w dyskusji — tezę, że każda sesja powinna być organizowana przez instytucję członkowską Stałej Konferencji. W Polsce miejscem sesji mogłaby stać się jedynie krajowa filia Papieskiego Instytutu Spraw Kościelnych, a skoro z innych przyczyn nie było to możliwe, skwitowano rozważania stwierdzeniem, że „odpada także Polska jako miejsce konferencji, ponieważ musimy zachować swoją niezależność”.

W jeszcze innym punkcie porządku obrad tejże sesji odrzucono zgłoszoną przez Bibliotekę Narodową w Warszawie propozycję nieodpłatnego drukowania biuletynu Stałej Konferencji, również „motywując to koniecznością zachowania całkowitej niezależności”.

Konferencja a instytucje krajowe

Uprawniony jest wniosek, że w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości (w sposób dla wielu znacznie odbiegający od wieloletnich wyobrażeń i oczekiwań) niejeden z działaczy emigracji niepodległościowej, reprezentujący instytucje zrzeszone w Stałej Konferencji, byt skłonny traktować instytucje krajowe, zwłaszcza duże, i nawet nie mające nic wspólnego z reżymem, jak KUL, ze szczególnie dużą ostrożnością, i dlatego wolał unikać przyjęcia z ich strony choćby niewielkich świadczeń. Trzeba jednak przyznać, że nawet w atmosferze nieufności w toku dyskusji na XIV Sesji pojawiały się również przejawy zmian stosunku do kraju i instytucji krajowych. W skrótowo pisanym protokole utrwalono bowiem także i takie sformułowania, jak: „raz można się zebrać w Polsce”, widać „sens w nawiązaniu kontaktów z instytucjami kulturalnymi w małych miastach”, nie ma przeszkód, „aby każda z naszych instytucji nawiązała kontakt z instytucją sobie podobną w Polsce”. W sumie jednak przeważył pogląd, że „na wyjazd do Polski nie jesteśmy jeszcze przygotowani”. W kończącym dyskusję głosowaniu, decydującym czy XV Sesja ma się odbyć w Polsce, tylko dwóch delegatów głosowało „tak”, a pięciu „nie”. Na miejsce przyszłych obrad wybrano więc Rzym, a na organizatora Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II.

10 osób ze wschodu

Na uwagę zasługuje też przyjęte postanowienie, aby w tej kolejnej sesji wzięło udział 10 osób ze Wschodu, zaproszonych przez instytucje członkowskie, przy czym gościny w Rzymie udzieliłaby im Fundacja Jana Pawła II, a o pokrycie kosztów podróży gości ze Wschodu postanowiono zwrócić się do Wspólnoty Polskiej.

LISTA REFERATÓW | PUBLIKACJI


CZYTAJ | POBIERZ (opublikowane online) z sesji: 1992 - XIV

Program XIV Sesji, jednodniowej, zorganizowanej w późniejszym niż zwykle terminie, nie obejmował referatów naukowych.

Publikacje & Aktualności


Publikacje

Aktualności

Organizatorzy


Uczestnicy


POZOSTAŁE SESJE w TYM KRAJU


2016
2007
2002
1994
1989
1985
1983
1982

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie | MABPZ

Stała Konferencja
Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie

Sekretariat

Muzeum Polskie w Rapperwsilu
Schloss Rapperswil
Postfach 1251
CH-8640 Rapperswil
Schweiz

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+41 (0)55 210 18 62

UWAGA

Z Sekretariatem MABPZ
prosimy kontaktować się tylko w kwestiach dotyczących Konferencji.

Niniejszy portal internetowy Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie (MABPZ) został zainicjowany i był prowadzony do 2018 roku przez pracowników Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz.
www.polishinstitute.org

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
www.mkidn.gov.pl

Przy współpracy z Fundacją Silva Rerum Polonarum z Częstochowy
www.fundacjasrp.pl

Od 2020 r., projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego; dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą - Polonika
www.polonika.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej
Deklaracja PDF pobierz

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
Instytut Polonika