Skip to main content

Publikacje

Stałej Konferencji MABPZ


Przemówienie na otwarcie 18. Sesji Stałej Konferencji MABPZ

 • Janusz Morkowski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Nadanie Auli Ossolińskiej imienia Mieczysława Gębarowicza

 • Adolf Juzwenko
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Nasi nie nasi | Malarstwo polskie na Obczyźnie

 • Danuta Wróblewska-Frączak
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Ksiądz Józef Jarzębowski pedagog, historyk, założyciel muzeó...

 • Ks. Jan Bukowicz
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Popularność i sukcesy malarzy żydowskich pochodzących z Pols...

 • Barbara Brus-Malinowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Książka polska za granicą i jej instytucje. Przedmiot oraz o...

 • Andrzej Kłossowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Środowisko artystów polskich we Francji w latach 1900-1995

 • Ewa Bobrowska-Jakubowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Przemówienie powitalne H. Gulbinowicza | 18. Sesja Stałej Ko...

 • Henryk Roman Gulbinowicz
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Prasa polonijna w zbiorach Ossolineum i jej recepcja przed i...

 • Dobrosława Platt
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Historycy polscy na obczyźnie

 • Zdzisław Jagodziński
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Spotkanie Stałej Konferencji w Ossolineum

 • Janusz Morkowski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Pół wieku instytucji kultury polskiej na Zachodzie

 • Janusz Morkowski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Początki kartografii. Najstarsze mapy w kolekcji Cartographi...

 • Piotr Maria Mojski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Przemówienie powitalne 18. Sesji Stałej Konferencji MABPZ

 • Adolf Juzwenko
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Przemówienie powitalne 18. Sesji Stałej Konferencji MABPZ

 • Adam Manikowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Polonica w bibliotekach litewskich

 • Maria Kocójowa
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Przemówienie powitalne 18. Sesji Stałej Konferencji MABPZ

 • Janusz Zaleski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 18 |
 • 1996 |
 • Wrocław

Polonica w bibliotekach kijowskich (1)

 • Anatoli Tarnawski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Polonica w niektórych archiwach b. ZSRR

 • Halina Szymanel
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

150. Pielgrzymka Polaków do Montmorency

 • Anna Łucka
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

O romańskich drzwiach płockich z połowy XII w. i Towarzystwi...

 • Jakub Chojnacki
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Tomasz Oskar Sosnowski - Biografia*

 • Lechosław Lameński
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Kolekcja Almy Tademy w zbiorach Bibliotecznych Instytutu Pol...

 • Magdalena Szkuta
 • British Library London
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Zabytkowy charakter Biblioteki im. Zielińskich TNP

 • Wanda Kaczanowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Archiwa, biblioteki i muzea Polonii w Orchard Lake

 • Roman Nir
 • Polska Misja w Orchard Lake
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Biblioteki Kościelne w Polsce

 • Jan Bednarczyk
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Komunikat. Powstanie Styczniowe i udział w nim ministra Józe...

 • Czesława Paczkowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Działalność Tomasza Makowskiego i Wilhelma Le Vasseur De Bea...

 • Piotr Maria Mojski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Atlas historii społeczno - religijnej Europy środkowo- wscho...

 • Jan Skarbek
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Problemy duszpasterskie w Kościele na terenie byłego ZSRR

 • Edward Walewander
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Dokumentacja Pontyfikatu Jana Pawła II

 • Ks. infułat, dr Michał Jagosz
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Wstęp do wydania materiałów z 15. Sesji Stałej Konferencji M...

 • Ks. infułat, dr Michał Jagosz
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Jan Paweł II w Sztuce

 • Janina Jaworska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Lux ex Oriente? Jan Paweł II i Europa

 • Dominik Morawski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Jan Paweł II w Literaturze

 • Katarzyna Dybciak
 • Krzysztof Dybciak
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 15 |
 • 1993 |
 • Rzym

Archiwa Tadeusza Romera - Lekcja patriotyzmu

 • Katarzyna Szrodt
 • Teresa Romer
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Więzi bibliotek i archiwów emigracyjnych z edukacją z inform...

 • Maria Kocójowa
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Zbiory mechaniczne Muzeum Polskiego w Ameryce

 • Jan M. Lorys
 • Muzeum Polskie w Ameryce
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

25 Lat działalności Stałej Konferencji — Refleksje autora pu...

 • Sław Milewski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Współpraca Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej z ins...

 • Stanisława Postawa
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Biblioteka Narodowa, czyli dom otwartej polskości

 • Michał Jagiełło
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Biblioteka Polska POSK. Struktury organizacyjne i współpraca...

 • Jadwiga Szmidt
 • Grzegorz Pisarski
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Wprowadzenie - 26. Sesja Stałej Konferencji MABPZ - Kraków 2...

 • Beata Kurek
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, organiz...

 • Ewa Babiarz
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Udział Polonii w powiększaniu zbiorów Biblioteki Uniwersytec...

 • Marian Butkiewicz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Polskie zbiory archiwalne w zasobach archiwów diecezjalnych ...

 • Roman Nir
 • Polska Misja w Orchard Lake
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Z doświadczeń innych: różne formy popularyzacji sztuki narod...

 • Ewa Bobrowska-Jakubowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Galeria sztuki polskiej na obczyźnie w bibliotece uniwersyte...

 • Mirosław Supruniuk
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Krok do przodu

 • Konrad Sutarski
 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

W poszukiwaniu harmonii w kulturze - Rudolf Maria Holzapfel,...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Biblioteka Polska w Montrealu - 60 lat w służbie kultury pol...

 • Hanna M. Pappius
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Charakterystyka księgozbioru Biblioteki Polskiej w Paryżu

 • Witold Zahorski
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Zbiory Zamku Montrésor

 • Maria z Potockich Reyowa
 • Zamek Montrésor
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Muzeum i Archiwum Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w ...

 • Teofil Lachowicz
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Biblioteka Polska w Paryżu we wrześniu 2004 r. – 150 lat po ...

 • Kazimierz Piotr Zaleski
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 26 |
 • 2004 |
 • Kraków

Zbiory polskie Instytutu Hoovera

 • Maciej Siekierski
 • Władysław Stępniak
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Spuścizny emigrantów polskich w Bibliotece Kórnickiej Polski...

 • Wanda Karkucińska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Losy dzieł artystów polskich we Francji i archiwaliów ich do...

 • Ewa Bobrowska-Jakubowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Archiwa polskie w Szwajcarii

 • Jacek Sygnarski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Archiwum Radia „Wolna Europa” struktura, zasięg i historia

 • Lechosław Gawlikowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Emigracja polska w zasobach Biblioteki Katolickiego Uniwersy...

 • Marian Butkiewicz
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Stan badań nad emigracją po II wojnie światowej: ośrodki nau...

 • Tadeusz Radzik
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Informacja o Encyklopedii emigracji polskiej i Polonii

 • Kazimierz Dopierała
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Stan badań nad polską emigracją polityczną po II wojnie świa...

 • Rafał Habielski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Zbiory emigracyjne w Archiwum i Zbiorze Rękopisów Biblioteki...

 • Janusz Pezda
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Archiwum Kultury i Piśmiennictwa Emigracji Polskiej po 1939r...

 • Mirosław Supruniuk
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Materiały do dziejów emigracji i Polonii w zbiorach rękopiśm...

 • Maria Wrede
 • Biblioteka Narodowa w Warszawie
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Sprawozdanie Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku na XX Sesj...

 • Janusz Cisek
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

O przeszłości i archiwach „Narodowca”

 • Michał Kwiatkowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Internet jako forma udostępniania zbiorów archiwalnych

 • Piotr Maria Mojski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Inicjatywy wydawnicze Biblioteki Narodowej dotyczące Polonii

 • Andrzej Krzysztof Kunert
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

„Archiwalne” strony internetowe w praktyce polskich archiwów...

 • Andrzej Biernat
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Uwagi na temat potrzeby opracowywania informatorów o zbiorac...

 • Janusz Cisek
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Stan badań nad Polonią i Polakami

 • Władysław T. Miodunka
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Emigracyjne Polonika w zbiorach British Library

 • Magdalena Szkuta
 • British Library London
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Materiały do dziejów emigracji polskiej w zbiorach rękopisów...

 • Zdzisław Pietrzyk
 • Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych*

 • Roman Nir
 • Polska Misja w Orchard Lake
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Dokumentowanie dziejów Polski i Polonii

 • Daria Nałęcz
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Rejestracja poloników we Włoszech

 • Stanisław August Morawski
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Materiały do dziejów Polonii w zbiorach Stolicy Apostolskiej...

 • Hieronim Fokciński
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Wprowadzenie do wydania materiałów XX sesji Stałej Konferenc...

 • Daria Nałęcz
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Biblioteka Polska w Paryżu

 • Witold Zahorski
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Józef Retinger w świetle listów conradowskich i archiwów bry...

 • Eugenia Maresch
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Polskie Archiwum Wojenne (PAW)

 • Aleksander Szkuta
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Książka o polskich śladach w Szwajcarii

 • Jan Zieliński
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Wkład Instytutu Polonijnego KUL w badania nad Polonią i Pola...

 • Edward Walewander
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Druki zwarte i czasopisma Polonii i Polaków za granicą w zbi...

 • Dobrosława Platt
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Londyńskie archiwa do dziejów emigracji

 • Andrzej Suchcitz
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Informacja o pamiątkach i archiwum po Józefie Mackiewiczu w ...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Słowo na otwarcie i przesłanie do uczestników sesji naukowej...

 • Janusz Morkowski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Odrodzenie polskości na Wołyniu

 • Włodzimierz Osadczy
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Wystawy sztuki ze zbiorów polskich pokazywane na Zamku Raper...

 • Kazimierz Stachurski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Odrodzenie Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie

 • Edward Walewander
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Wprowadzenie [Do wydania drukiem materiałów z XXI sesji Stał...

 • Ks. infułat, dr Michał Jagosz
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Wizerunek Polski, spojrzenie z Wiecznego Miasta

 • Dominik Morawski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Słowacki we Włoszech

 • Jan Zieliński
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Nieznane listy królowej Bony (1554-1556) w Archiwum Stacji N...

 • Krzysztof Żaboklicki
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Wpływ włoskiej sztuki kartograficznej na rozwój kartografii ...

 • Piotr Maria Mojski
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

„Narodowiec” i jego wkład w utrzymanie języka polskiego na W...

 • Michał Kwiatkowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Materiały archiwalne Sekcji Polskiej War Relief Services – N...

 • Roman Nir
 • Polska Misja w Orchard Lake
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Naczelny ogrodnik ksiądz Włodzimierz Cieński

 • Alina Siomkajło
 • British Library London
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Kolekcja hrabiego Grabowskiego w British Library

 • Alina Siomkajło
 • British Library London
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Grafika polska 1918 – 1939 w zbiorach Biblioteki Polskiej im...

 • Hanna M. Pappius
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Archiwa emigracyjne w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossoli...

 • Dobrosława Platt
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

W służbie Bogu i Ojczyźnie – droga życiowa ks. dziekana Jana...

 • Janina Mazurkowa
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

O potrzebie opracowania rejestru ikonograficznego Polonii

 • Agata Kalinowska - Bouvy
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Pięć lat działalności Zakładu Biografistyki Polonijnej

 • Zbigniew Andrzej Judycki
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Problemy małych archiwów na przykładzie Instytutu Polsko-Ska...

 • Eugeniusz Stanisław Kruszewski
 • Instytut Polsko - Skandynawski - Dania
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Problematyka Polonijna w działalności Stacji Polskiej Akadem...

 • Adam Gałkowski
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński (1822 – 1895)*

 • Teresa Antonietta Frącek
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Polonia w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Paw...

 • Helena Kupiszewska
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Polskie sprawy w archiwum kongregacji rozkrzewiania wiary

 • Hieronim Fokciński
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Wkład dr Emilii Ehrlich, urszulanki, w pontyfikat Jana Pawła...

 • Julia Knurek
 • Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Waplewscy patrioci. Stanisław Sierakowski i jego żona Helena

 • Krzysztof Ruchniewicz
 • Porta Polonica - Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Polska diaspora na rzecz niepodległości Polski 1914 – 1918

 • Eugenia Maresch
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Życzliwość obcych. Spuścizna Polski w Ameryce i Fundacji Koś...

 • Elizabeth Koszarski - Skrabonja
 • Fundacja Kościuszkowska
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Polskie wspomnienia o Węgrach, którzy walczyli w Legionach P...

 • István Balázs
 • Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Polska niepodległa w zbiorach Instytutu. Piłsudskiego w Amer...

 • Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch
 • Marek Zieliński
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Wychodźstwo na rzecz niepodległości Polski w latach 1914-192...

 • Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch
 • Marek Zieliński
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce 1914-1920

 • Teofil Lachowicz
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Polonia argentyńska na rzecz niepodległości Polski

 • Marta Bryszewska
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Z archiwum Muzeum Polskiego w Rapperswilu – dokumenty dotycz...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Akta Wydziału Narodowego Polskiego oraz pamiątki po Ignacym ...

 • Edyta Targońska
 • Halina Misterka
 • Małgorzata Kot
 • Muzeum Polskie w Ameryce
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Ksiądz Alojzy J. Foltin i polska kolonia w Wielkiej Brytanii...

 • Jadwiga Kowalska
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Działalność Marii Skłodowskiej-Curie na rzecz niepodległości...

 • Agnieszka Czajkowska
 • Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
 • SESJA: 39 |
 • 2017 |
 • Nowy Jork

Koncepcja merytoryczna Muzeum Historii Polski Zmiana krajobr...

 • Robert Kostro
 • Muzeum Historii Polski
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Tadeusz Romer – materiały do biografii w archiwach Polskiego...

 • Agnès Domanski
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Materiały do biografii emigracyjnych polityków i artystów w ...

 • Małgorzata Kot
 • Halina Misterka
 • Edyta Targońska
 • Muzeum Polskie w Ameryce
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Archiwalia dyplomacji polskiej i Rogera Raczyńskiego w Insty...

 • Andrzej Suchcitz
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Materiały do biografii polskich emigrantów w zbiorach Papies...

 • Hieronim Fokciński
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Ślady emigrantów polskich w zbiorach Muzeum Kościuszki w Sol...

 • Jan A. Konopka
 • Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Galeria malarstwa Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku

 • Janusz Cisek
 • Krystyna Piórkowska
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Archiwum „Polski Walczącej” w Bibliotece Polskiej w Londynie

 • Zdzisław Jagodziński
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Polityka ks. Franciszka Cegiełki wobec ambasady Polski Ludow...

 • Robert Czarnowski
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Mikołaj Potocki (1845-1921) i jego postawa wobec spraw polsk...

 • Ewa Bobrowska-Jakubowska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Dublety Biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu w zbiorach...

 • Krzysztof Czajkowski
 • Fundacja Silva Rerum Polonarum Częstochowa
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Stanisław Kauzik [Dołęga - Modrzewski]. Komunikat

 • Eugenia Maresch
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Kolekcje polskich dyplomatów w zbiorach Instytutu Piłsudskie...

 • Iwona Drąg-Korga
 • Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Tytus Filipowicz - europejski dyplomata

 • Anna Stefanicka
 • Instytut Piłsudskiego w Londynie
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Materiały do biografii generała Józefa Hallera w zbiorach St...

 • Teofil Lachowicz
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Pinxit Kali – malarstwo Hanny Weynerowskiej w zbiorach Muzeu...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

O pisarzu polskim w Argentynie

 • Henryk Mittelstaedt
 • Marta Bryszewska
 • Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Zygmunt Lubicz-Zaleski w archiwach Towarzystwa Historyczno-L...

 • Witold Zahorski
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Adam Bunsch - artysta w mundurze

 • Jadwiga Kowalska
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Paderewski i polityka

 • Marek Żebrowski
 • Polish Music Center | USC Thornton
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

XXXVIII Sesja Stałej Konferencji MAB w Londynie – Wstęp

 • Dobrosława Platt
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Wystąpienie wygłoszone podczas uroczystego otwarcia XXXVIII ...

 • Grażyna Sztark
 • Maciej Łuczak
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 38 |
 • 2016 |
 • Londyn

Dziedzictwo Fryderyka Chopina. Kolekcja Boutroux-Ferry w Val...

 • Bożena Schmid-Adamczyk
 • Muzeum F. Chopina i G. Sand w Valdemossie, Majorka
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Młodzież z ziem polskich na uniwersytecie zuryskim w latach ...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 21 |
 • 1999 |
 • Rzym

Mecenat artystyczny rodzin Silbersteinów i Poznańskich — his...

 • Cezary Pawlak
 • Muzeum Miasta Łodzi
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Archiwum programowe Rozgłośni Radia „Wolna Europa” w Archiwu...

 • Krzysztof Pątek
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 20 |
 • 1998 |
 • Rapperswil

Konstanty Górski — patriota, społecznik i mecenas Muzeum Pol...

 • Małgorzata Ptasińska
 • GOŚCIE KONFERENCJI MABPZ (BEZ INSTYTUCJI)
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Muzeum Polskie w Ameryce — jego twórcy i dobrodzieje

 • Małgorzata Kot
 • Halina Misterka
 • Violetta Woźnicka
 • Muzeum Polskie w Ameryce
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Helena Sikorska (1888-1972). Żona Generała

 • Jadwiga Kowalska
 • Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Arkadiusz Mieczysław Oborski (1900-1953)

 • Jerzy Adam Radomski
 • Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Bronisław Prugar Ketling, pseud. „Mars” i „Radlicz” (1891-19...

 • Jerzy Adam Radomski
 • Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Komunikat. Wystawa - Polskie Drogi. 2. Dywizji Strzelców Pie...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Ks. Józef Dąbrowski (1842-1903). Założyciel Seminarium Polsk...

 • Roman Nir
 • Polska Misja w Orchard Lake
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Fundatorzy i dobroczyńcy Muzeum Kościuszki w Solurze

 • Jan A. Konopka
 • Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Kuratorium rodziny Czarnockich

 • Eugenia Maresch
 • Studium Polski Podziemnej w Londynie
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Darczyńcy Biblioteki Polskiej w Londynie. Irena i Wacław Mot...

 • Dobrosława Platt
 • Biblioteka Polska POSK w Londynie
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Mecenat na rzecz Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Bibl...

 • Andrzej Niewęgłowski
 • Biblioteka Polska w Paryżu
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Życie i działalność Emeryka Hutten Czapskiego

 • Stanisław August Morawski
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Biblioteka Polska w Montrealu i jej dobrodzieje

 • Stefan Władysiuk
 • Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. Wandy Stachiewicz
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Dzieje Muzeum Tradycji Oręża Polskiego w Nowym Jorku

 • Teofil Lachowicz
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Mniej znane, a wybitne postacie Instytutu Piłsudskiego w Now...

 • Iwona Drąg-Korga
 • Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch
 • Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Emigracyjni darczyńcy Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich

 • Adolf Juzwenko
 • Marta Pękalska
 • Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Józef Michałowski twórca i wieloletni kierownik biblioteki s...

 • Stanisław August Morawski
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Rektor PMK ks. Aleksander Jełowicki jako mecenas kultury, tr...

 • Robert Czarnowski
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Wspominaj i pomyśl. Mecenat naukowy ks. Eugeniusza Reczka SJ...

 • Hieronim Fokciński
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Ksiądz Prałat Władysław Staniszewski „Non omnis moriar”

 • Jadwiga Kowalska
 • Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Słowo wstępne do wydania zbioru referatów XXXVII (2015) sesj...

 • Anna Buchmann
 • Muzeum Polskie w Rapperswilu
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Wspieranie i finansowanie instytucji polonijnych ze strony M...

 • Joanna Kozińska-Frybes
 • Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą | MSZ RP
 • SESJA: 37 |
 • 2015 |
 • Rapperswil

Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego na Monte Cassino

 • Krystyna Jaworska
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym

Tematyka związana z 2. Korpusem w działalności Fundacji Rzym...

 • Stanisław August Morawski
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym

Koncepcja i cele Muzeum Pamięci 2. Korpusu przy Polskim Cmen...

 • Krystyna Jaworska
 • Fundacja Rzymska im. J. Z. Umiastowskiej
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym

Materiały do dziejów 2. Korpusu gen. Wł. Andersa w Papieskim...

 • Hieronim Fokciński
 • Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym

Kościół i Hospicjum św. Stanisława B.M. w Rzymie i jego zbio...

 • Ks. dr Jan Antoni Główczyk
 • Kościół i Hospicjum Św. Stanisława B.M.
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym

Archiwalia i pamiątki dotyczące 2. Korpusu Polskich Sił Zbro...

 • Ks. dr Jan Antoni Główczyk
 • Kościół i Hospicjum Św. Stanisława B.M.
 • SESJA: 36 |
 • 2014 |
 • Rzym